Odnośniki

 

 

 

Search

IV Konferencja Sołtysów i Środowisk Wiejskich, dożynki, odpust w Tarnowcu

  

 

Konferencja, dożynki,  odpust w Tarnowcu

 

  Niedziela 10 września 20117 r. w Tarnowcu była miejscem IV Konferencji Sołtysów i Środowisk Wiejskich oraz dożynek w Sanktuarium Narodzenia Matki Boskiej, które to ustanowione zostało przez biskupa Kazimierza Górnego jako Sanktuarium Zawierzenia Rolników i Środowisk Wiejskich. Z tej to racji już po raz czwarty zorganizowana została przez Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Podkarpackiego ww. Konferencja z udziałem 130 osób oraz dożynki organizowane wspólnie przez Stowarzyszenie i Diecezjalnego Duszpasterza rolników. W tym roku tematyka konferencji składała się z trzech zagadnień: pierwsza, przedpołudniowa część to prezentacja Pani Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Marii Fajger na tematy dotyczące działań Agencji, drugi temat to możliwości pozyskiwania dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW) - przedstawił zastępca dyrektora departamentu Pan Paweł Stokłosa, Prezentację „Programu hodowli bydła w województwie podkarpackim” przedstawił Pan Piotr Kędrek - Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Geodezji w Urzędzie Marszałkowskim. Tematy te wzbudziły spore zainteresowanie uczestników, gdyż dotyczyły aktualnie podejmowanych działań na terenie naszego województwa

W konferencji udział wzięli: rolnicy, sołtysi, członkinie KGW, przedsiębiorcy branży rolno-spożywczej oraz zaproszeni goście.  Po prezentacjach uczestnicy konferencji wzięli udział we mszy dożynkowej, w czasie której poświęcono 17 pięknych wieńców.  Poczty wieńcowe otrzymały pamiątkowe statuetki. We mszy wzięło udział około 5 tysięcy wiernych.

Po mszy uczestnicy wysłuchali występu zespołu z Mszany k.Dukli prowadzonego przez Panią Ewę Kaczmarską-Więckowską sołtyskę tej wsi, a zarazem Prezesa Koła Sołtysów Powiatu Krośnieńskiego. Trzeba tez wspomnieć o obfitym poczęstunku przygotowanym przez Panie z KGW całej parafii, oraz sfinansowanego przez Urząd Marszałkowski.

Po mszy uczestnicy konferencji dyskutowali na tematy dotyczące wsi i rolnictwa oraz wypracowali wnioski pokonferencyjne, które przekazane zostaną instytucjom, których dotyczą .

Konferencję i dożynki wspomógł finansowo sponsor strategiczny firma „GAZ SYSTEM” za co składamy serdeczne podziękowania Prezesowi Tomaszowi Stępniowi  i Dyrektorowi Oddziału Tarnów Krystianowi Liszce oraz Michałowi Habratowi.

Składamy podziękowania dla Zarządu Urzędu Marszałkowskiego, szczególnie dla Pana Marszałka Władysława Ortyla, Pana Wicemarszałka Lucjana Kuźniara oraz Pana Dyrektora Piotra Kędrka. 

Dziękujemy Bankowi BGŻ BNP Paribas, szczególnie Panu Tadeuszowi Wójcikowi

Podziękowania składam Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego reprezentowanego przez Prezesa Pana Mariusza Bednarza.

Za wsparcie dziękuję firmie Polska Grupa Energetyczna Obrót, Pani Dyrektor Marlenie Skrzydłowskiej i Januszowi Magoniowi.

Podziękowania składam wójtowi gminy Panu Janowi Czubikowi za piękne i praktyczne pamiątki.

Dziękuję Pani Prezes Stowarzyszenia Winiarzy Jasielskich Barbarze Czajce za przekazanie do degustacji wina produkowane przez winiarzy naszego powiatu.

W słodycze zaopatrzył nas „Agrohurt” Rzeszów, za co również dziękujemy.

Organizatorami uroczystości jest: Parafia Tarnowiec, Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Podkarpackiego, Gminny Ośrodek Kultury.

Patronat sprawują:, Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego, Adam Pawluś – Starosta jasielski, Ireneusz Niewiarowski – Prezes krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.

 

Sponsor strategiczny: GAZ SYSTEM

                                                                                  

                                                                

 

 

 

Czytaj więcej: IV Konferencja Sołtysów i Środowisk Wiejskich, dożynki,  odpust w Tarnowcu

Konferencja Sołtysów Województwa Podkarpackiego

           W dniu 26.11.2016 roku Żyznów w gminie Strzyżów  gościł ponad 100 sołtysów z całego województwa podkarpackiego na Walnym Zebraniu  i Konferencji z Prezesem Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Podkarpackiego  Stanisławem Lawerą i współorganizatorami : Burmistrzem Strzyżowa Mariuszem Kawą , Prezes PSS  Anną Fąfara ,oraz gośćmi : posłem na Sejm RP Mieczysławem Miazgą, przedstawicielem posła  na Sejm RP Mieczysława Kasprzaka  Zbigniewem Micałem, w imieniu członka zarządu UM Waldemarem Pałysem, dyrektorem  Podkarpackiej Izby Rolniczej Arkadiuszem Bębnem, Starostą Strzyżowskim Robertem Godkiem, TUW Grzegorzem Nowakiem, ks. proboszczem  Stanisławem Piątkiem, radnymi Rady Miejskiej Pawłem Midurą  i Andrzejem Pająkiem, radnym powiatowym  Bogdanem Żyburą.


 

        Burmistrz  Strzyżowa Mariusz Kawa przywitał sołtysów i gości . Życzył owocnych obrad i miłego pobytu.

Na przewodniczącego zebrania została wybrana Anna Fąfara.

       Po odczytaniu sprawozdania z działalności SSWP przez Prezesa Stanisława Lawerę, Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi.

        W części konferencyjnej omawiane były głównie aspekty wsi i rolnictwa: gospodarka wodno-melioracyjna, postawiono  wnioski o zwiększenie środków przez Urząd Marszałkowski i Wojewódzki na poprawę infrastruktury na drogach wojewódzkich , powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa ,a w szczególności na budowę chodników i oświetlenia ulicznego .Wypracowane zostało stanowisko SSWP w sprawie poparcia projektu ustawy, która ma wzmocnić pozycję sołtysa lidera „Małej Ojczyzny”, oraz docenić jego pracę.                                                                                              

      Miłym akcentem było wręczenie 15 sołtysom odznaki Podkarpackiej Izby Rolniczej im.” Św. Izydora Oracza” przez jej dyrektora Arkadiusza Bębna, które otrzymali : Jantoń Halina, Kwiatek Stanisław, Bożek Antoni, Sobaś Zbigniew, Germańska Zofia, Ostrowski Marek, Mastyła Roman, Borukało Andrzej, Kopeć Stanisław, Hałka Henryk, Rumak Stanisław, Mikołajczyk Kazimierz.

       Prezes Stanisław Lawera otrzymał odznaczenie za współpracę z Podkarpacką Izbą Rolniczą na 20 lecie jej istnienia.

          Lucyna Rybak dyrektor TUW w Rzeszowie otrzymała odznaczenie Honorowego Sołtysa za współpracę ze Stowarzyszeniem Sołtysów, które z rąk pana Lawery odebrał Grzegorz Nowak. Podziękował sołtysom za ich trudną pracę i zaprosił do współpracy.

         Poseł Miazga podziękował za zaproszenie  na konferencję Burmistrzowi Mariuszowi Kawie , Prezesowi Stanisławowi Lawerze i Annie Fąfarze  i złożył gratulacje odznaczonym sołtysom, przedstawił tematy ostatnich zmian nad którymi pracuje Sejm, oraz kilku nowelizacji dla rolnictwa. Podziękował za trudną pracę społeczną  wszystkim sołtysom.

         Starosta Strzyżowski Robert Godek złożył podziękowania dla posła Miazgi  i sołtysów za przybycie  i zapewnił o chęci współpracy ze  Stowarzyszeniem Sołtysów.

    Przedstawiciel  członka Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Lucjana Kużniara

przedstawił propozycje dla rolnictwa: dotacje do obszarów wiejskich, dofinansowanie gmin na budowę  wodociągów i kanalizacji, budowy chodników i oświetlenia ulicznego, inwestycji drogowych i rozwoju przedsiębiorczości.

    Pan Krzysztof Chycnar przedstawił możliwości wykorzystania środków unijnych związanych z działalnością  w rolnictwie.

    We wnioskach sołtys Kazimierz Mikołajczyk przedstawił projekt w którym proponuje, aby sołtys otrzymywał zwrot kosztów podróży, dodatek do emerytury lub renty, oraz świadczenie zdrowotne i rehabilitacyjne.

         W tym dniu została uruchomiona nowa kotłownia  na biomasę w Domu Ludowym, o której działaniu opowiedział właściciel firmy Blecharczyk Wojciech,

przedstawił korzyści z jej zastosowania, a goście mogli zobaczyć jej działanie.

       Podziękowania dla pań ze Strzyżowskiego Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich, oraz sponsorów: LGD ”Leader” ,  Podkarpackiej Izby Rolniczej, Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, oraz  Banku Zachodniego WBK.

 

                                                           Prezes Powiatowego Stowarzyszenia Sołtysów

                                                                                              Anna Fąfara

20161126_110223.jpg20161126_103115.jpg20161126_104632.jpg20161126_103725.jpg20161126_103914.jpg20161126_101303.jpg20161126_103326.jpg20161126_114603.jpg20161126_103904.jpg20161126_103927.jpg20161126_113158.jpg20161126_112650.jpg20161126_103344.jpg20161126_101312.jpg20161126_102533.jpg20161126_102558.jpg20161126_103357.jpg20161126_104650.jpg20161126_112758.jpg20161126_110432.jpg20161126_104644.jpg20161126_103047.jpg20161126_101250.jpg

 

 

Konferencja, dożynki, odpust w Tarnowcu

Niedziela 11 września w Tarnowcu była miejscem pielgrzymki do Sanktuarium Narodzenia Matki Boskiej, które to ustanowione zostało przez biskupa Kazimierza Górnego jako Sanktuarium Zawierzenia Rolników i Środowisk Wiejskich. Z tej to racji już po raz drugi zorganizowana została przez Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Podkarpackiego "III Konferencja Rolników i Środowisk Wiejskich" z udziałem 150 osób oraz dożynki organizowane wspólnie przez Stowarzyszenie i diecezjalnego duszpasterza rolników. W tym roku tematyka konferencji składała się z dwóch zagadnień: pierwsza  przedpołudniowa część to prezentacja wicedyrektora Wydziału Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Pana Stanisława Zająca na temat "Perspektywy rozwoju rolnictwa w województwie podkarpackim", drugim tematem konferencji była prezentacja pana Piotra Kędrka „Scalenie gruntów szansą dla polepszenia warunków gospodarowania”. Obydwa tematy wzbudziły spore zainteresowanie uczestników, gdyż dotyczyły aktualnie podejmowanego działania na terenie naszego województwa (wytwarzanie żywności ekologicznej, gospodarstwa agroturystyczne, scalenia gruntów – przeznaczona kwota czterdzieści dwa miliony PLN).

Czytaj więcej: Konferencja, dożynki, odpust w Tarnowcu

DZIEŃ SOŁTYSA 2016 w Dukli

10 marca w restauracji „ZIKO” w Dukli spotkali się sołtysi powiatu Krośnieńskiego na spotkaniu z okazji „Dnia Sołtysa”.

Spotkanie zorganizowała prezes Koła Sołtysów Powiatu Krośnieńskiego Ewa Kaczmarska-Więckowska, która, na co dzień jest sołtysem sołectwa Mszana w Gminie Dukla.

Czytaj więcej: DZIEŃ SOŁTYSA 2016 w Dukli

Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

Uroki gminy Wiśniowa

 

Dnia 17 października 2015 r. sołtysi powiatu strzyżowskiego zrzeszeni w Stowarzyszeniu Sołtysów Powiatu Strzyżowskiego na zaproszenie wójta gminy Wiśniowa pana Marcina Kuta mieli przyjemność gościć na terenie tej gminy. Oprócz Pań i Panów sołtysów w zwiedzaniu pięknych miejscowości gminy udział wzięli: gospodarz gminy pan wójt Marcin Kuta, sekretarz gminy pan Jacek Rybczyk, burmistrz Strzyżowa pan Mariusz Kawa, wiceprezes PIR pan Jerzy Bator, kierownik ARiMR Strzyżów oraz prezes SSWP Stanisław Lawera.

Czytaj więcej: Uroki gminy Wiśniowa

Wybory w Stowarzyszeniu Sołtysów Powiatu Brzozowskiego

Dnia 22 września 2015 roku w sali konferencyjnej Starostwa powiatowego w Brzozowie odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Brzozowskiego. Oprócz sołtysów udział wzięli zaproszeni goście: Bogdan Rzońca – poseł na sejm RP, Janusz Draguła – wicestarosta brzozowski, Lucyna Rybak – dyrektor TUW Rzeszów, Mariusz Skiba – zastępca Komendanta Policji oraz  Stanisław Lawera – prezes SSWP.

Czytaj więcej: Wybory w Stowarzyszeniu Sołtysów Powiatu Brzozowskiego

Zebranie założycielskie Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Bieszczadzkiego

Dnia 25 sierpnia br. obecni na zebraniu w sali konferencyjnej starostwa powiatu bieszczadzkiego sołtysi gmin: Ustrzyki Dolne, Lutowiska, Czarna zdecydowali o odłączeniu się od Stowarzyszenia Sołtysów obejmującego powiaty leski i bieszczadzki i powołać Stowarzyszenie Sołtysów Powiatu Bieszczadzkiego.

Z inicjatywą powołania wystąpiła pani Aleksandra Ziembicka sołtys Krościenka. Chcę tu podkreślić pozytywną rolę pani Katarzyny Sekuły - wicestarosty powiatu bieszczadzkiego i pana Bartosza Romowicza – burmistrza miasta i gminy Ustrzyki Dolne, popierających tę inicjatywę.

Na zebraniu założycielskim wybrano prezesa i zarząd w niżej wymienionym składzie:

Aleksandra Ziembicka - prezes

Marek Ostrowski - wiceprezes

Katarzyna Sobacka - wiceprezes

Marek Dziwisz - członek

W zebraniu udział wzięli zaproszeni gości Katarzyna Sekuła – wicestarosta, Bartosz Romowicz – burmistrz oraz prezes SSWP - Stanisław Lawera.

Wybranym członkom zarządu oraz sołtysom powiatu bieszczadzkiego życzę powodzenia w działaniach na rzecz mieszkańców powiatu.

Stanisław Lawera 

Konkurs literacki „Wieś, w której żyję”

 

Redakcja kwartalnika Kultura Wsi ogłasza otwarty konkurs literacki pod hasłem „Wieś, w której żyję”. Forma dowolna - może to być pamiętnik, esej, dziennik lub wywiad–rzeka. Celem konkursu jest ukazanie całokształtu przemian zachodzących na polskiej wsi w minionym 25-leciu.

Czytaj więcej: Konkurs literacki „Wieś, w której żyję” 

Copyright © 2018 Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Podkarpackiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.