Odnośniki

 

 

 

Search

o SSWP

 

STRUKTURY STOWARZYSZENIA SOŁTYSÓW NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
Historia utworzenia

 

Ruch na rzecz utworzenia struktur zrzeszających sołtysów rozpoczął się na terenie obecnego województwa podkarpackiego w roku 1996 kiedy to za przyczyną Mariana Daszyka sołtysa Strachociny utworzone zostało Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Sanok.
Na terenie dawnego Województwa Rzeszowskiego również w roku 1996 niestrudzony Piotr Sulikowski sołtys Woli Zarczyckiej wraz z Krystyną Żuraw i Janem Bańkowskim utworzyli duże i aktywne Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Rzeszowskiego.
Rok 1996 - z inicjatywy Stanisława Słupka i Stanisława Lawery utworzono Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Tarnowiec, którego prezesami byli kolejno: Stanisław Świdrak, Stanisław Dobrowolski, a po ich śmierci: Stanisław Lawera i Stanisław Słupek.
W roku 1998 po reformie administracyjnej utworzone zostały stowarzyszenia powiatowe.

 • Stowarzyszenie Sołtysów Powiatu Przemyskiego - prezesem został Władysław Wożniak.
 • Stowarzyszenie Sołtysów Powiatu Niżańskiego - prezes Mieczysław Szymonik. Stowarzyszenie Sołtysów Powiatu Krośnieńskiego - prezes Edward Widziszewski.
 • Stowarzyszenie Sołtysów Powiatu Jasielskiego - prezes Stanisław Lawera, od 2000 roku Tadeusz Źrebiec.
 • Stowarzyszenie Sołtysów powiatu Tarnobrzeskiego - prezes Ryszard Nowocień. W roku 1999 powstało Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Zarszyn - prezes Henryk Jakiel.

W tym też roku z inicjatywy Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Jasielskiego przy pomocy marszałka województwa podkarpackiego Bogdana Rzońcy, burmistrza Jasła Andrzeja Czerneckiego oraz starosty jasielskiego Mariana Gancarza zorganizowane zostało posiedzenie Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.
17 czerwca 2000 roku w miejscowości Kąty odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Podkarpackiego, powstało ono na bazie istniejących struktur powiatowych i gminnych.
Zebranie wyborcze w dni 9 września 2000 roku wyłoniło zarząd i komisje rewizyjna w składzie:

 • Lawera Stanisław - prezes zarządu
 • Sulikowski Piotr - z-ca prezesa
 • Nowocień Ryszard - z-ca prezesa
 • Wożniak Władysław - z-ca prezesa
 • Widziszewski Edward — sekretarz
 • Źrebiec Tadeusz - skarbnik
 • Daszyk Marian - członek zarządu

Komisja rewizyjna:

 • Żuraw Krystyna - przewodnicząca
 • Fejkiel Tomasz - z-ca przewodniczącego
 • Wilczak Jan - sekretarz
 • Jakiel Henryk - członek
 • Kazienko Bolesław - członek

Lata 2001 i 2002 to czas powstawania nowych struktur powiatowych na terenie województwa. Efekt końcowy w roku 2002 to 18 struktur powiatowych, w tym jedna zrzeszająca 2 powiaty (bieszczadzki). Nasze Stowarzyszenie było organizatorem szeregu działań na terenach wiejskich województwa podkarpackiego była to przede wszystkim impreza szkoleniowo-wystawiennicza „Forum Rolno-Spożywcze", szkolenia przeznaczone były dla grup rolników o różnych specjalnościach a także dla sołtysów i samorządowców z terenu województwa, targi natomiast skierowane były dla firm branży spożywczej, którzy nie mogli brać udziału w imprezach ze względu na koszty. Organizowane były również konferencje dla sołtysów i samorządowców np."Polski Sołtys w UE", „Polska wieś europejskie wyzwania", „Wiejskie Debaty". Corocznie organizujemy zebrania ogólne delegatów, na których tytułami „Honorowy Sołtys Województwa Podkarpackiego" honorujemy szczególnie zasłużone dla Stowarzyszenia osoby.
Dzięki podjętej przez Stowarzyszenie inicjatywie zasłużeni sołtysi odznaczani są odznakami "Zasłużony dla Rolnictwa" Wielu członków naszego Stowarzyszenia w wyniku konkursu „Gazety Sołeckiej" zostało laureatami tego konkursu.
Chcę tu zwrócić uwagę na inicjatywę mającą na celu pozyskanie środków finansowych, a więc udział w programie „Doradztwo Rolnicze".
Jako partner KSS-u i starostwa w Jaśle realizowaliśmy programy szkoleniowe dla środowisk wiejskich oraz programy współpracy transgranicznej z Ukrainą i
Słowacją.
W roku 2006 Odbyły się wybory zarządu i komisji rewizyjnej szczebla wojewódzkiego, wybrano władze w niżej wymienionym składzie:

 • Lawera Stanisław - prezes
 • Jakubowska Maria - wiceprezes
 • BankowskiJan - wiceprezes
 • Śmiech Krzysztof - wiceprezes
 • Widziszewski Edward - sekretarz
 • Jasiński Andrzej - skarbnik
 • Wędrychowicz Jan - członek zarządu

Komisja rewizyjna

 • Majka Henryk - przewodniczący
 • Tendera Marta - wiceprzewodnicząca
 • Krzywonos Stanisław - sekretarz
 • Wojdanowski Mieczysław - członek
 • Rabka Janusz - członek

Decyzją zebrania ogólnego wykonany został sztandar, a jego poświęcenie odbyło się w roku 2008 w Dukli. Stowarzyszenie przystąpiło do programu KSOW, w ramach którego zrealizowana została "Pierwsza edycja konkursu Sołtys Roku Województwa Podkarpackiego". Współpracujemy z samorządami wszystkich szczebli oraz instytucjami działającymi na rzecz wsi i rolnictwa.

Stanisław Lawera

Copyright © 2018 Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Podkarpackiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.